ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, Συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα του  Υπουργείου Οικονομίας  Κο Ηλία Ξανθάκο

Σε πολύ καλό κλήμα διεξήχθη η συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα του  Υπουργείου Οικονομίας  Κου Ηλία Ξανθάκου, που μας δέχθηκε στο γραφείο του στις 27 Ιουνίου 2017 για το θέμα του προστίμου των ανασφάλιστων οχημάτων.

Στην συζήτηση εκπροσωπούσαν το ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Ε.Δ.  ο Αντιπρόεδρος του συνδέσμου μας Κος Μπαξεβάνης Δημήτρης και ο Γενικός Γραμματέας Κος Κεϊσόγλου Ιερεμίας.

Σε συνέχεια του υπομνήματος – αιτήματος που είχαμε καταθέσει  η συζήτηση περιείχε τις πιθανές μόνιμες λύσεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα όπως αυτές προτάθηκαν από εμάς. Οι προτάσεις μας θεωρήθηκαν αρκετά ικανοποιητικές και εφικτές ως αναφορά το πεδίο εφαρμογής τους.

Ο κύριος Ξανθάκος μας συνέστησε να υποβάλουμε και γραπτός αυτές τις προτάσεις και μας υποσχέθηκε ότι θα τις προωθήσει σε όλες τις αρμόδιες και συναρμόδιες υπηρεσίες με την δική του θετική εισήγηση πιστεύοντας ότι  θα δοθεί η ανάλογη σημασία και θα προωθηθεί το θέμα προς επίλυση.

Επίσης αναμένουμε και την ημερομηνία που θα μας δεχθεί και το Υπουργείο Μεταφορών για το ίδιο θέμα.