Συνοπτικός Διαγωνισμός για την “Παροχή Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας” στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»

Perilipsi_Kimdis
Diakhryksi_Kimdis

Μπορείτε να κατεβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης από εδώ και τη Διακήρυξη από εδώ.