Συγκρότηση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας» μόνο για τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Μπορείτε να μεταφορτώσετε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης εδώ