Προσοχή, επανέλεγχος αδειών λειτουργίας των συνεργείων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Mε την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα κατά τόπου αρμόδια τμήματα των Νομαρχιακών περιφερειών, ελέγχουν εκ νέου τις άδειες λειτουργίας των συνεργείων επισκευής μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την νέα νομοθετική ρύθμιση η οποία ορίζει τα ακόλουθα.

Θα πρέπει να είναι κατατεθειμένα στον φάκελό σας και σε ισχύει

  • Μελέτη πυρασφάλειας.
  • Υπαγωγή σε περιβαλλοντολογική μελέτη.
  • Ετήσια αίτηση παραγωγού αποβλήτων.
  • Ένταξη στο ηλεκτρονικό μητρώο.

 

Προσοχή, έχουν ξεκινήσει να αποστέλλονται (κοινοποιούνται) σε συναδέλφους μέσω των αστυνομικών τμημάτων όπου υπάγονται ειδοποιήσεις οι οποίες αναφέρουν την σφράγιση των συνεργείων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εντός 5 ημερών. Στο συγκεκριμένο διάστημα έχετε το δικαίωμα να υποβάλλεται τις απόψεις σας έτσι ώστε να σας δοθεί παράταση προκειμένου να υποβάλλεται τα δικαιολογητικά.

Σας προτρέπουμε  να ρυθμίσετε – ανανεώσετε το πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 

Έγγραφο το οποίο ήταν σε ισχύει και με το προηγούμενο καθεστώς έκδοσης αδειών, γιατί είναι το πρώτο σε προτεραιότητα και αρκετά χρονοβόρο να εκδοθεί ή να ανανεωθεί έτσι ώστε να προλάβετε στον χρόνο που συνήθως δίνετε σε περίπτωση που ελεγχτείτε να καταθέσετε και τα υπόλοιπα έγγραφα χωρίς να κινδυνεύετε με το κλείσιμο – σφράγιση του συνεργείου σας.

Ο ΠΑΣΕΕΕΔ έχει ενημερωθεί αναλυτικά σχετικά για την κείμενη νομοθεσία και έχει συνάψει συνεργασία με γραφείο μελετών μηχανικού – περιβαλλοντολόγου με σκοπό την ενημέρωση και διευθέτηση των αδειών των μελών του με ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο.

Επίσης θα ενημερωθείτε σχετικά με τα παραστατικά που θα πρέπει να σας εκδίδουν και να αρχειοθετείτε ώστε να είστε συνεπείς προς την κατατεθειμένη μελέτη αποβλήτων και να μην έχετε οποιαδήποτε ποινική ευθύνη προκύπτει από την πολύ αυστηρή νομοθεσία που έχει τεθεί σε ισχύει για θέματα ανακύκλωσης και καταστροφής αποβλήτων.

Για εγγραφές, ανανεώσεις συνδρομών και περεταίρω πληροφορίες ή την δημιουργία ομάδων ενημέρωσης σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα ακόλουθα στοιχεία

Τηλ. Επικοινωνίας 6944510520 Κος. Μπαξεβάνης Δημήτρης (Αντιπρόεδρος ΠΑΣΕΕΕΔ)