Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»

paseeed_prosklisi_ofeloumenoi

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την πρόσκληση από εδώ