ΝΕΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ LOCK DOWN ΛΟΓΟ ΚΟΡΟΝΩΪΟΥ

4/3/2021

Από ΕΔΩ μπορείτε να δείτε την επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεως τις 3 Μαρτίου του 2021 που αναφέρετε στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. 

Όπως θα διαπιστώσετε οι ΚΑΔ των καταστημάτων ή της πλειοψηφίας αυτών που εκπροσωπεί ο ΠΑΣΕΕΕΔ δεν συμπεριλαμβάνονται στα  καταστήματα των οποίων η λειτουργεία αναστέλλεται ή εντάσσεται σε ειδικούς περιοριστικούς όρους και σε αυτήν την περίπτωση όπως και σε όλες τις προηγούμενες.

Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση και λόγο της ιδιαιτερότητας (έκτακτα μέτρα ως επέκταση των υπαρχόντων και αναβάθμιση των ελέγχων) της κατάστασης απαιτείτε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο λειτουργείας των καταστημάτων μας καθώς το ΦΕΚ δεν αναφέρει τίποτα σχετικό με τις εν λειτουργεία και εκτός περιοριστικών μέτρων επιχειρήσεις. 

Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση και μέχρι διευκρινήσεως του τρόπου λειτουργείας μας, στο αίτημα που έχουμε ήδη υποβάλει, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας τις γενικές οδηγίες που αναφέρονται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ. Στην σελίδα 5 και με Α/Α 3 αναφέρεται ο τρόπος  λειτουργείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων “εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού”. Τα ραντεβού αναφέρεται εντός του ΦΕΚ ότι θα πρέπει να είναι σε λίστα εντός του καταστήματος για την περίπτωση διενέργειας ελέγχου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΎ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩN.

Αναμένουμε περεταίρω διευκρινήσεις, παρακαλώ μείνετε συντονισμένοι….


11/2/2021

Από το ακόλουθο link μπορείτε να δείτε την επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεως τις 10 Φεβρουαρίου του 2021 που αναφέρετε στα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.  

http://www.nomotelia.gr/photos/File/534b-21.pdf

Στο τέλος της 3 / 120 σελίδες αναφέρεται ότι:

β) Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: βα) η Περιφέρεια Αττικής, ββ) ο Δήμος Πατρέων της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, βγ) ο Δήμος Χαλκιδέων της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας βδ)
ο Δήμος Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας
Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, βε) ο Δήμος Μυκόνου
της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και βστ) ο Δήμος Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
γ) Στο επίπεδο μητροπολιτικών περιοχών εντάσσονται:
γα) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και γβ) η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
δ) Στο επίπεδο επιτήρησης εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της Επικράτειας.
1Β. Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής
επιβάρυνσης διαμορφώνονται ως εξής:

Ακολουθούν οι πίνακες με αναλυτικά τις δραστηριότητες ΚΑΔ. Επίσης αναφέρονται αναλυτικά οι δραστηριότητες που τίθεντο σε αναστολή λειτουργείας τόσο περιγραφικά όσο και με τον ΚΑΔ που τις εκπροσωπεί.

Ο κλάδος μας εξακολουθεί να μην περιγράφεται – συμπεριλαμβάνεται στα σε αναστολή λειτουργείας καταστήματα,  καθώς και σε κανέναν από τους διευκρινιστικούς πίνακες των σε κατ’ εξαίρεση ή ειδικού καθεστώτος δραστηριοτήτων. Σχεδόν όλες οι έως τώρα νομοθετικές ρυθμίσεις αναφέρονται σε ΚΑΔ που εκκινούν από το 47 – και πάνω


 5/11/2020 19.00

Σύμφωνα με τα όσα έως τώρα γνωρίζουμε, αλλά και την ανακοίνωση της Γ. Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ που έγινε μέσω της τηλεόρασης, τα καταστήματα εμπορίας μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ανταλλακτικών αυτών, καθώς και των υπολοίπων συναφή ειδών και προϊόντων δεν υποχρεούνται να αναστείλουν την λειτουργία τους.

Βέβαια αναμένονται περεταίρω διευκρινήσεις και επί μέρους αποφάσεις από τα αρμόδια και συν-αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες.

Σημειώσατε ότι στην Θεσσαλονίκη η οποία βρίσκεται σε lock down από την προηγούμενη εβδομάδα τα καταστήματα του κλάδου μας είναι σε λειτουργία.

Επίσης κατά την διάρκεια του προηγούμενου lock down τα καταστήματα του κλάδου μας δεν υποχρεούνταν να αναστείλουν την λειτουργία τους.

Σημαντικό επίσης στοιχείο αποτελεί ότι οι δημοσιευμένοι ΚΑΔ αναφέρονται στο βασικό τετραψήφιο από όπου δεν διαχωρίζεται η δραστηριότητα σε χονδρική ή λιανική. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον επιτρέπεται η λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορείου και η λειτουργεία των συνεργείων, τότε μπορούν τα καταστήματά μας να αποτελούν την εφοδιαστική αλυσίδα εμπορίου όπου σύμφωνα με τις προηγούμενες εξαγγελίες (του Μαρτίου) μπορούν να είναι σε λειτουργία.

Αναμένουμε τις αναλυτικές λίστες των ΚΑΔ.


6/11/2020 08.00

Σύμφωνα με τον πίνακα που ανακοίνωσε το Υπουργείο ανάπτυξης για τα καταστήματα που υποχρεώνονται σε αναστολή δραστηριότητας και που δημοσιοποιήθηκε από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, δεν εντάσσεται ο βασικός ΚΑΔ 4540 του κλάδου μας.

Σας ενημερώνουμε ότι, τα καταστήματα εμπορίας δικύκλων ανταλλακτικών και αξεσουάρ, καθώς και τα συνεργεία επισκευής δικύκλων, παραμένουν ανοιχτά όπως και στο πρώτο lockdown.
Είναι αυτονόητο ότι η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους τους εργασιακούς χώρους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/) επιβάλλεται και είναι καθήκον όλων μας η αυστηρή τήρησή τους. Σκοπός όλων μας, πρέπει να είναι ο περιορισμός της διασποράς του ιού στους χώρους εργασίας για την προστασία της υγείας μας, των εργαζομένων – καταναλωτών – πελατών.

ΑΚΟΛΟΥΘΗ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δραστηριοτήτων που αναστέλλονται. Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες, συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς τις δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον παρακάτω Πίνακα. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταξήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

 1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.19
 2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.41
 3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών/ΚΑΔ 47.42
 4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.43
 5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.51
 6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.52
 7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.53
 8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.54
 9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.59
 10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.61
 11. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ ΚΑΔ 47.62.63
 12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.63
 13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.64
 14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.65
 15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.71
 16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.72
 17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.75
 18. Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.76
 19. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.77
 20. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), το καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.). Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες/ΚΑΔ 47.78
 21. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.79
 22. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.82
 23. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.89
 24. Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85) και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.99
 25. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.10.
 26. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις/ΚΑΔ 56.21.
 27. Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01) και τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.29.
 28. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ ΚΑΔ 56.30.
 29. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών/ΚΑΔ 59.14.
 30. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών (ΚΑΔ 71.20.14), εξαιρουμένων αποκλειστικά των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 31. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών/ΚΑΔ 77.21
 32. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/ΚΑΔ 77.22
 33. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης/ΚΑΔ 77.29
 34. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων/ΚΑΔ 77.39.13
 35. Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων/ΚΑΔ 77.39.19.03.
 36. Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους/ΚΑΔ 79.90.32.
 37. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων που δεν καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.)/ΚΑΔ 79.90.39.
 38. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων/ΚΑΔ 82.30.
 39. Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση /ΚΑΔ 85.51.
 40. Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση /ΚΑΔ 85.52.
 41. Δραστηριότητες Σχολών Ερασιτεχνών Οδηγών/85.53.
 42. Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση/85.59.
 43. Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους/88.10.11
 44. Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων/88.10.12
 45. Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) /88.91.1
 46. Τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.01.
 47. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.02.
 48. Υπηρεσίες ενορχηστρωτή/ΚΑΔ 90.03.11.04.
 49. Υπηρεσίες μουσουργού/ΚΑΔ 90.03.11.07.
 50. Υπηρεσίες χορογράφου/ΚΑΔ 90.03.11.17.
 51. Υπηρεσίες χορωδού/ΚΑΔ 90.03.11.18.
 52. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες/ΚΑΔ 90.04.
 53. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/ΚΑΔ 91.01.
 54. Δραστηριότητες μουσείων/ΚΑΔ 91.02.
 55. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών /ΚΑΔ 91.03.
 56. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) /ΚΑΔ 92.00
 57. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α΄ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague 1), β) εγκαταστάσεις που προπονούνται αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες /ΚΑΔ 93.11.
 58. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague 1) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.12.
 59. Εγκαταστάσεις γυμναστικής/ΚΑΔ 93.13. εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)/ ΚΑΔ 9319.
 60. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων/ΚΑΔ 93.21.
 61. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας/ΚΑΔ 93.29.
 62. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής/ΚΑΔ 94.99.16.
 63. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής/ΚΑΔ 96.02
 64. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία/ΚΑΔ 96.04
 65. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/ΚΑΔ 96.09.19.06.
 66. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων/ΚΑΔ 96.09.19.08
 67. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/ΚΑΔ 96.09.19.09
 68. Υπηρεσίες ιερόδουλου/ΚΑΔ 96.09.19.12.
 69. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)/ ΚΑΔ 96.09.19.16
 70. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/ΚΑΔ 96.09.19.17
 71. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων

Αρχές Ελέγχου επιτήρησης των μέτρων

 • ΕΛΑΣ
 • Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
 • Λιμενικό Σώμα
 • Δημοτική Αστυνομία
 • Ελεγκτικές Υπηρεσίες Περιφερειών

Το κοινό και οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο: 1520


7/11/2020 12.00

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε σε όλους του συναδέλφους, ότι ο παραπάνω δημοσιευμένος πίνακας είναι ο επίσημος και προέρχεται από το υπουργείο ανάπτυξης και το τμήμα εξυπηρέτησης των πολιτών που απαντά στον τηλ. αριθμό 1520.

Παρακαλώ για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας συνδεθείτε στο ακόλουθο link που αφορά τις

Οικονομικές δραστηριότητες που τίθενται σε αναστολή από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 06.00 στο σύνολο της επικράτειας

Ο συγκεκριμένος πίνακας αναφέρει τις σε αναστολή δραστηριότητες καταστημάτων σύμφωνα με τον ΚΑΔ που διαθέτουν και είναι κοινοποιημένος όπως αναγράφεται στις ακόλουθες εκλεκτικές υπηρεσίες

Αρχές Ελέγχου επιτήρησης των μέτρων

 • ΕΛΑΣ
 • Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
 • Λιμενικό Σώμα
 • Δημοτική Αστυνομία
 • Ελεγκτικές Υπηρεσίες Περιφερειών

Επίσης εν αναμονή της νέας  ΚΥΑ (Κοινής Υπουργικής Απόφασης) πριν το ΦΕΚ, θα μπορούσατε να δείτε το ισχύον ΦΕΚ για την Περιφέρεια της Βορείου Ελλάδος που έχει εκδοθεί στις 2 Νοεμβρίου του 2020 καθώς η περιφέρεια βρίσκεται σε lockdown από την προηγούμενη εβδομάδα.

Το συγκεκριμένο ΦΕΚ αναφέρει αναλυτικά όλους τους σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργείας ΚΑΔ και επίσης δε περιλαμβάνει καμία δραστηριότητα που σχετίζεται με τον κλάδο μας  

Δείτε το από εδώ

 


10/11/2020

     Αγαπητοί συνάδελφοι, έκπληκτους μας αφήνει το γεγονός ότι ενώ η θέση του συνδέσμου μας είναι απόλυτα σαφής και ξεκάθαρη, πολύ συχνά συναντάτε από συναδέλφους το φαινόμενο της αμφισβήτησης των θέσεων και δημοσιεύσεων του συνδέσμου μας.

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η θέση του ΠΑΣΕΕΕΔ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί καθώς είναι απόλυτα σύννομη και σύμφωνη  με τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές προκύπτουν από τις ΚΥΑ και τα ΦΕΚ που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αφορούν την περίοδο της καραντίνας.

Αυτή η αμφισβήτηση έχει σαν αποτέλεσμα να μπερδεύει και να δυσχεραίνει τις αποφάσεις πολλών συναδέλφων για το αν θα πρέπει να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους ή όχι και το τι ακριβώς πρέπει να πουλούν ή όχι.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΕΕΕΔ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ

 • Tα καταστήματά μας βάσει ΚΑΔ δεν είναι σε αναστολή λειτουργίας.
 • Παράλληλα εντάσσονται βάσει ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις, έπειτα από τον αγώνα που κάναμε κατά το προηγούμενο LockDown.
 • Οι βασικοί ΚΑΔ στην περίπτωσή μας δεν ξεχωρίζουν χονδρική ή λιανική πώληση, καθώς αναφέρονται μόνο τα 4 πρώτα νούμερα από όπου δεν προκύπτει ο διαχωρισμός.
 • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ Για τα καταστήματα που χρησιμοποιούν πολλαπλούς ΚΑΔ και είναι σε λειτουργία, απαγορεύεται η πώληση την ειδών που εντάσσονται σε ΚΑΔ που είναι σε αναστολή. Προσοχή η ένδυση μοτοσικλετιστών εντάσσεται στον ΚΑΔ 45402018 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ καθώς φέρει ειδικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση επιτρέπεται η πώληση, αν όμως στην επιχείρηση σας χρησιμοποιείτε τον ΚΑΔ πού ισχύει για κανονική καθημερινή ένδυση τότε μπορεί να σας ελέγξουν και να σας επιβάλουν πρόστιμο καθώς έχει ανασταλεί η λειτουργία των καταστημάτων εμπορίας ειδών ένδυσης.