Ενημέρωση για την πληρωμή του Εκπαιδευτικού Επιδόματος

Σχετικά με την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων για την συμμετοχή σας στην Πράξη, «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας» σας ενημερώνουμε ότι είμαστε σε επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τη Διεύθυνση Φορολογίας εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το ύψος των κρατήσεων στις οποίες υπόκειται το εκπαιδευτικό επίδομα.
Δεδομένου ότι από καμία άλλη Πράξη μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων και δεν υπάρχει αντίστοιχη οδηγία από το αρμόδιο Υπουργείο, είμαστε σε αναμονή γραπτής απάντησης προκειμένου να προχωρήσουμε στην πληρωμή σας.
Ευελπιστούμε ότι εντός των ημερών θα έχουμε απάντηση και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της πληρωμής των εκπαιδευτικών επιδομάτων. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας
 
Για τον ΠΑΣΕΕΕΔ