ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Άμεση ήταν η αντίδραση του συνδέσμου μας (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Ε.Δ.) με την έναρξη της αποστολής προστίμων για τα ανασφάλιστα οχήματα.

Στις 20/06/2017 κατατέθηκε ιδιοχείρως προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ η ακόλουθη επιστολή. Η ίδια επίσης επιστολή την ίδια ημέρα κατατέθηκε και προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ.

Επίσης αναμένεται η συνάντηση που έχει προγραμματιστή με τον Υφυπουργό του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ για την ερχόμενη εβδομάδα.

 

 

Αθήνα 20/06/2017

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Του Επαγγελματικού – Εργοδοτικού Σωματείου με την Επωνυμία

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Ε.Δ.)» που εδρεύει στην Αθήνα (Σάμου 4-6), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ : Η επιβολή προστίμων για τα ανασφάλιστα οχήματα που βρίσκονται στις εκθέσεις ή τους χώρους επισκευής των μελών μας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, σχετικά με τις αντιδράσεις των εμπόρων – επισκευαστών μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, που εκπροσωπούμε πανελλαδικά.

Άμεση ήταν η αντίδραση των μελών μας από όλη την Ελλάδα με την έναρξη της αποστολής των προστίμων για τα ανασφάλιστα οχήματα. Τα εύλογα παράπονα και οι αντιδράσεις όλων όσων πανελλαδικά εκπροσωπούμε μας οδήγησαν στην αποστολή της παρούσας επιστολής, με σκοπό να σας περιγράψουμε το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, ώστε να γίνει κατανοητό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου σας.

Ο τρόπος λειτουργίας των καταστημάτων μας σχετικά με τα μεταχειρισμένα προς πώληση δίκυκλα, είναι απόλυτα εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία και την έκδοση παραστατικών σύμφωνα με τον τελευταία αναθεωρημένο κώδικα βιβλίων και στοιχείων ο οποίος έχει καταργήσει το βιβλίο εισερχομένων – εξερχομένων οχημάτων το οποίο μέχρι πρότινος διατηρούσαμε. Σύμφωνα με αυτόν το νέο αναθεωρημένο κώδικα υπάρχουν  δύο τρόποι που αφορούν την εμπορεία μεταχειρισμένων δικύκλων από την εσωτερική αγορά.

Ο πρώτος τρόπος αφορά την απευθείας αγορά από την επιχείρηση των δικύκλων από ιδιώτες,  η οποία πραγματοποιείται με την έκδοση τιμολογίου αγοράς που εμπίπτει στο άρθρο 45 του νόμου 2859 του 2000. Σε αυτήν την περίπτωση το όχημα περιέρχεται στην κατοχή της επιχείρησης έως ότου πουληθεί εκ νέου.

Ο δεύτερος τρόπος αφορά  την παραλαβή του οχήματος από τον ιδιοκτήτη του, με την έκδοση δελτίου παραλαβής ή δελτίου αποστολής που εκδίδει η επιχείρηση προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος  με σκοπό την έκθεση ή έκθεση και πώληση του δικύκλου του. Σε αυτήν την περίπτωση το όχημα παραμένει στην έκθεση (όπως αναγράφεται στα σχετικά παραστατικά) έως ότου πουληθεί. Με την ολοκλήρωση της πώλησης η επιχείρηση εκδίδει δελτίο παροχής υπηρεσιών απ’ όπου προκύπτει και η αμοιβή της. Αυτή η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται επίσης και για την μακρόχρονη παραμονή των δικύκλων προς επισκευή  σε συνεργεία όταν παρουσιάζεται έλλειψη ανταλλακτικών ή υπάρχει σοβαρό τροχαίο και απαιτείται μακροχρόνια παραμονή των οχημάτων στα κέντρα επισκευής.

Θα θέλαμε να γίνει σαφές  ότι και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις φροντίζουμε ώστε να κατατεθούν οι πινακίδες των οχημάτων και να τεθούν τα οχήματα εκτός κυκλοφορίας όταν πλησιάζει στην λήξη του το έτος του οποίου το όχημα έχει καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας.

 

Σελίδα 1 από 2


 

Σε αντίθετη περίπτωση όπως αυτή για την οποία θα θέλαμε την προσοχή σας, υπάρχουν πολλά  και σύνθετα προβλήματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν την κατάθεση των πινακίδων και αυτός είναι ο λόγος που καλούμαστε να πληρώσουμε αδικαιολόγητα πρόστιμα για οχήματα που αυταπόδεικτα δεν βρίσκονται σε κυκλοφορία αλλά στις εκθέσεις όλων μας προς πώληση ή στα συνεργεία μας προς επισκευή.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι οποιοδήποτε μεταχειρισμένο όχημα έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας για το 2016 και έχει αγοραστεί από την επιχείρηση ή έχει παραχωρηθεί από τον ιδιοκτήτη του προς πώληση εντός του έτους δεν είναι εύκολο να το θέσουμε εκτός κυκλοφορίας γιατί εκτός της γραφειοκρατίας και της καταβολής εξόδων απαιτείται βάσει νόμου η παραλαβή των πινακίδων να γίνει από τον καταθέτη ο οποίος θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  Έχουμε δηλαδή ένα όχημα χωρίς καμία οικονομική εκκρεμότητα το οποίο μπορεί να πουληθεί σε ένα, δύο, τρείς ή έξη εβδομάδες ή μήνες. Πώς είναι δυνατόν αυτό το όχημα σύμφωνα με τα νόμιμα παραστατικά που  το συνοδεύουν και που αποδεικνύουν ότι είναι ακινητοποιημένο και προς πώληση ή επισκευή να μην μπορεί να δικαιολογήσει την  πραγματική του και εκτός κυκλοφορίας κατάσταση του. Στην αντίθετη περίπτωση αυτήν την δύσκολη οικονομικά περίοδο καλείται η επιχείρηση να κάνει έξοδα για την κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας και όταν σε λίγο καιρό βρεθεί αγοραστής θα πρέπει να προχωρήσει στη παραλαβή των πινακίδων αφού πρώτα έχει ασφαλίσει το όχημα για λογαριασμό της, να προχωρήσει στην μεταβίβαση διακόπτοντας την ασφάλεια και κάνοντας μια νέα ο αγοραστής.

Όλα τα παραπάνω σημαίνουν 3 φορές έξοδα διαπεραίωσης με την ανάλογη γραφειοκρατική διαδικασία και έξοδα ασφάλισης για μια μόνο ημέρα που δυστυχώς ανάλογα την ασφαλιστική εταιρεία δεν μπορεί να είναι μικρότερη η χρέωση από 1 έως 3 μήνες.

Σας παρακαλούμε θερμά να επανεξετάσετε το θέμα και να απαλλάξετε του προστίμου τα οχήματα  των οποίων οι ιδιοκτήτες τους προσκομίσουν παραστατικά που έχουν εκδοθεί από καταστήματα εμπορίας ή επισκευής γιατί όλοι οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων έχουν στραφεί απέναντί μας απαιτώντας από εμάς να επιβαρυνθούμε το πρόστιμο.  Επίσης τα οχήματα που βρίσκονται στην κατοχή των επιχειρήσεων εμπορίας με τιμολόγια αγοράς, καθώς και την ειδική εκείνη κατηγορία καινούργιων οχημάτων των οποίων η έγκριση τύπου έχει λήξη και μας έχετε υποχρεώσει να ταξινομήσουμε και που βρίσκονται ταξινομημένα και απούλητα στην κατοχή μας.

Επίσης παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση ελέγχου των επιχειρήσεων μας από τις αρμόδιες ελεγκτικές οικονομικές υπηρεσίες με βάση τα παραστατικά που σας προαναφέραμε ελέγχουν την ύπαρξη των συγκεκριμένων δικύκλων στο κατάστημα μας. Εντύπωση θα πρέπει να προκαλεί σε όλους μας πως μία υπηρεσία θεωρεί αυτά τα οχήματα σε ακινησία βάσει των παραστατικών τους και θα πρέπει να πιστοποιεί την ύπαρξη τους στο κατάστημα μας και την συμμετοχή τους στην απογραφή μας διαφορετικά βεβαιώνεται σοβαρή φορολογική παράβαση, ενώ κάποια άλλη υπηρεσία να αμφισβητεί την ακινησία των συγκεκριμένων οχημάτων.

Θεωρούμε επίσης άδικο για όλους τους χρήστες δικύκλων το ότι ο ιδιοκτήτης ενός δικύκλου χαμηλού κόστους, υποχρεούται να πληρώσει ως πρόστιμο το ίδιο ακριβώς ποσό με τον ιδιοκτήτη ενός υπερπολυτελούς αυτοκινήτου.

Πιστεύουμε ότι εκτός από την αποκατάσταση της αδικίας που γίνεται προς τον κλάδο μας, θα πρέπει να υπάρχει κλιμάκωση του προστίμου ανάλογα με την αξία του οχήματος ή την τεκμαρτή αξία που απαιτείται για τον κάτοχο του κάθε οχήματος.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ελπίζουμε στην θετική διευθέτηση του αιτήματός μας το οποίο θεωρούμε απόλυτα δίκαιο και σύννομο.

Με εκτίμηση για τον ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Ε.Δ.

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Αραούζος Γ.                                                      Κεϊσόγλου Ι.

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας 6944510520 Κος. Μπαξεβάνης Δημήτρης (Αντιπρόεδρος ΠΑΣΕΕΕΔ)

Σελίδα 2 από 2