Ανακοίνωση περί συγκρότησης προσωρινού πίνακα επιτυχόντων

Ανακοίνωση περί συγκρότησης προσωρινού πίνακα επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη “Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_5003109

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση και από εδώ