Ανακοίνωση περί συγκρότησης προσωρινού πίνακα επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη “Κατάρτιση και πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας”

paseeed prosorinos pinakas

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την ανακοίνωση εδώ