Ανακοίνωση περί συγκρότησης οριστικού πίνακα επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη “Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_5003109

Μπορείτε να κατεβάστε την ανακοίνωση από εδώ